Google Books

Google Books

ارائه امکان خواندن آفلاین کتاب در کتابخانه کروم گوگل/ دانلود

دیر زمانی است که اپل با ارائه ibooks برای iOS فصل جدیدی را در خواندن کتاب به صورت آفلاین رقم زد و کیندل آمازون و کتاب های گوگل نیز به تاثیر از اقدام اپل شروع به انجام کارهای مشابه و در مواردی بهتر کرده بودند که در این اواخر بروز رسانی کتاب…