Google Birthday

Google Birthday

گوگل شاید در کیک تولد خود به نام نهایی اندروید L اشاره کرده باشد

گوگل این ماه 16 ساله می‌شود. تاریخ تولد گوگل به اعلام این شرکت 27 سپتامبر یعنی دو روز پیش بود که برای آن تصویر کیک تولدی نیز در توییتر و گوگل پلاس به اشتراک گذاشت. اما در این تصویر نشانه‌هایی از نام نهایی اندروید L می‌بینیم.