google assistant برای تبلت

google assistant برای تبلت

دستیار گوگل سرانجام برای تبلت‌ها نیز عرضه شد

دستیار گوگل زندگی خود را در سایه گوشی‌های پیکسل آغاز کرد. سپس راه خود را به هر گوشی اندرویدی که از اندروید مارشملو یا بالاتر استفاده می‌کردند باز کرد و حالا آماده‌شده که قلمرو خود را بازهم گسترش دهد.