Google Assistant اندروید 6

Google Assistant اندروید 6

دستیار Google Assistant به تمام گوشی‌های با اندروید ۶ و ۷ می‌آید

دستیار صوتی Google Assistant تاکنون تنها تحت امر کاربران گوشی‌های پیکسل گوگل بود، اما از اکنون به بعد دستیار صوتی Google Assistant، اوامر کاربران گوشی‌های اندرویدی تراز اولی که از اندروید ۶ یا ۷ بهره می‌برند را نیز اطاعت خواهد کرد.