Google AdSense

Google AdSense

سرویس جدید Google Contributor‌ برای رهایی از تبلیغات برخی وب‌سایت‌های اینترنتی!

گوگل در حال آزمایش سرویس جدیدی به نام "Contributor" است که به کاربران اینترنت اجازه می‌دهد با پرداخت مبلغی ماهیانه، از دست تبلیغات در تعداد زیادی از سایت‌ها رهایی یابند که البته حمایتی به این سایت‌ها نیز محسوب می‌شود.