GoldKids

GoldKids

ال‌جی گلدکیدز؛ مشارکت ال‌جی و گلدیران برای آموزش، حمایت و استعدادیابی کودکان

ال‌جی از گلدکیدز (کانون طلائی نخبگان ایران) به عنوان یکی از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی خود در ایران رونمایی کرد. عصر روز یکشنبه چهاردهم دی‌ماه در سالن شماره سه پردیس ملت همگان شاهد معرفی پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ال‌جی به نام گلدکیدز بودند…