GoalRef

GoalRef

رونمایی از “iBall” توپ هوشمند مورد تائید رسمی فیفا

فیفا سرانجام و پس از جنجال‌های فراوان پذیرفت که با پروژه iBall به دنبال پایان دادن به بحث عبور توپ از خط دروازه در طول بازی است و بدین ترتیب یکی از مشکل‌ترین وظایف کمک داوران از دوش آنان برای همیشه برداشته شد.