GNotes – Sync Notes with Gmail

GNotes – Sync Notes with Gmail

اپ‌نت: یادداشت‌برداری با GNotes – Sync Notes with Gmail

یکی از قدرتمندترین ابزار یادداشت‌برداری GNotes – Sync Notes with Gmail بوده که علاوه بر یادداشت نکات مختلف قابلیت همگام‌سازی آن‌ها با Gmail را نیز دارا می‌باشد. با استفاده از این اپ می‌توانید یادداشت‌های روزانه و یا فهرست‌های مهمتان را به…