gmail unsubscribe

gmail unsubscribe

گوگل دکمه Unsubscribe را برای خلاصی از شر ایمیل‌های مزاحم به جیمیل اضافه کرد

اگر لینکی برای لغو عضویت در پیام موجود در صندوق ورودی موجود باشد، این گزینه به طور خودکار در کنار آدرس فرستنده ظاهر خواهد شد و با کلیک بر روی آن این ایمیل و وابسته‌هایش از صندوق ورودی شما محو خواهند شد.