Gmail Motion

Gmail Motion

دروغ روز اول آوریل گوگل؛ کنترل جیمیل با حرکات موزون بدن!

در خبری که این شرکت در روز اول آوریل اعلام کرد از سرویس جدیدی خبر داده بود که در آن کاربران قادر بودند با انجام حرکان موزون در برابر رایانه خود و با استفاده از وب‌کم کنترل صندوق جیمیل خود را در اختیار داشته باشند.