GMail bug

GMail bug

قطعی جهانی سرویس جیمیل باعث ارسال هزاران ایمیل به اکانت هات‌میل یک نفر شد!

اگر از کاربران سرویس‌های گوگل هستید احتمالاً قطعی و مشکلات سرویس‌هایی مانند جیمیل و Hangouts را در روز جمعه متوجه شده‌اید. این مشکلات به طور عجیبی باعث ارسال هزاران ایمیل به اکانت هات‌میل یک نفر شد!