glance

glance

آموزش: چگونه برنامه‌های اپل‌واچ را نصب، حذف و از آن‌ها استفاده کنیم؟

رفته‌رفته بر تعداد برنامه‌های اپل‌واچ افزوده می‌شود. در حال حاضر چیزی نزدیک به 3000 برنامه برای این ساعت هوشمند تولید شده است، با این اوصاف بدنیست نگاهی به عملکرد این برنامه‌‌ها و روش نصب و یا حذف آن‌ها داشته باشیم.