Gionee MWC2017

Gionee MWC2017

شرکت Gionee گوشی‌های A1 و A1 Plus خود را معرفی کرد

شرکت Gionee خانواده‌ جدیدی از گوشی‌‌های هوشمند را به محصولات خود اضافه کرد، این گوشی‌های جدید Gionee که در خانواده A محصولات شرکت Gionee قرار می‌گیرند را گوشی‌های A1 و A1 plus شرکت Gionee تشکیل می‌دهند و اکنون شاهد رونمایی این گوشی‌ها…