gigabyte g1 assassin 2

gigabyte g1 assassin 2

خنک‌کننده شبیه به اسلحه مادربرد G1 Assassin 2 گیگابایت باعث تخریب آن توسط مامور گمرک نیوزیلند شد

مسافرت کردن در حالی که شی یا اشیایی که شبیه به یک سلاح یا ماده منفجره به نظر می‌رسند را حمل می‌کنید مطمئنا بدترین ایده‌ای است که در هنگام سفر مخصوصا با وسال نقلیه عمومی باید از آن دوری جست.