Flip Diving

Flip Diving

اپ‌نت: شیرجه در آب با Flip Diving

برای تجربه یک شیرجه موفق در آب نیازی به مهارت زیاد در شنا نیست بلکه می‌توانید بازی Flip Diving را دانلود و نصب نمایید تا از هر مکانی که دوست دارید درون آب شیرجه بزنید و حرکات جالب و مهیج روی هوا انجام دهید و در نهایت این لذت را با دوستان…
بیشتر بخوانید...