Flash history

Flash history

تاریخچه فلش دوربین از پودرهای انفجاری تا چراغ‌های LED

اولین عکس ثبت شده در سال 1826 و با استفاده از نوری که از یک نوع ویژه آسفالت به نام Bitumen of Judea بازتابش شده بود گرفته شد. پس از استفاده اولیه از منابع طبیعی نور، عکاسان به فکر ایجاد فلش‌های مصنوعی به‌منظور ایجاد نور مناسب برای عکس‌ها…
بیشتر بخوانید...