filesonic

filesonic

حذف بیش از ده میلیون فایل قانونی با تعطیلی مگاآپلود توسط دولت امریکا

حتماً ماجرای لایحه‌های SOPA و PIPA را در امریکا و تعطیلی وب‌سایت مگاآپلود را به خاطر دارید. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در این جریان دست کم 10 میلیون فایل قانونی نیز از بین رفته است.
بیشتر بخوانید...