Ferrari F138

Ferrari F138

فراری F138؛ خودرو جدید فراری برای رکوردشکنی در مسابقات فرمول یک

این خودرو که F138 نام دارد را می‌توان نسخه‌ای تکامل یافته نامید تا نسخه‌ای انقلابی. البته با نگاه به ظاهر خودرو آنچنان که باید و شاید متوجه تغییرات نمی‌شویم اما بیشتر قطعات و سیستم‌های این خودرو، برای تولید بیشترین میزان کارایی در کنار…
بیشتر بخوانید...