Favorites اینستاگرام

Favorites اینستاگرام

قابلیت Favorites اینستاگرام؛ به اشتراک‌گذاری تصاویر تنها برای افراد دلخواه در راهست

اینستاگرام در حال تست ویژگی‌ جدیدی است که اگر با موفقیت از آزمایش بیرون آید بدون شک رونق بیشتری به اینستاگرام می‌دهد. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد تصاویر را با گروه‌های محدودتری از دوستان خود به اشتراک بگذارند.
بیشتر بخوانید...