fall into the sun

fall into the sun

روزشمار فروپاشی؛ اگر زمین گردش در مدار خود را متوقف کند چه اتفاقی می‌افتد؟

امروزه همه در رابطه با حرکت دورانی زمین چه به دور خودش و چه به دور خورشید اطلاع دارند. اما کمتر کسی در رابطه با اتفاقات بعد از توقف حرکت دورانی زمین به دور خورشید اطلاع دارند. در این مقاله سعی داریم که به صورت مختصر شما را  با پدیده‌های بعد…
بیشتر بخوانید...