Facebook Email

Facebook Email

سرویس ایمیل فیس‌بوک به علت عدم استقبال کاربران تعطیل شد!

دوشنبه این هفته فیس‌بوک سرویس ایمیل این شرکت را تعطیل کرد و از تاخت و تاز در این بازار دست کشید، جالب این بود که این امر در حالی صورت گرفت که حتی کاربران این شبکه اجتماعی بزرگ حتی از وجود سرویس ایمیل فیس‌بوک خبر نداشتند
بیشتر بخوانید...