ویز

ویز

پایان ابهام؛ برنامه ویز رفع فیلتر و دوباره فیلتر شده است!

در چند روز گذشته شایعات فراوانی در خصوص رفع فیلتر برنامه مسیریاب ویز مطرح شده بود که نشان از آن داشت که این برنامه در برخی اپراتورهای اینترنتی همچنان فیلتر و در برخی از آنها به طور کامل رفع فیلتر و در دسترس قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید...