ویروس Flame

ویروس Flame

بد افزار گاوس؛ عضو جدید خانواده استاکس‌نت

بر اساس اطلاعیه مک‌آفی، هدف اصلی بدافزار Gauss جمع‌آوری مشخصات سیستم، مشخصات کارت شبکه و بایوس، مجوزهای پست الکترونیکی، مجوزهای سایت‌های اجتماعی و مجوزهای دسترسی به سیستم‌های بانکداری الکترونیکی است. جمع‌آوری هر یک از این اطلاعات نیز بر…
بیشتر بخوانید...

ویروس شعله چگونه آتش به جان رایانه‌ها می‌انداخت؟

هنگامی که حافظه USB ناقل به یک کامپیوتر دیگر متصل می شد، ویروس Flame فعال گردیده و کنترل می کرد آیا کامپیوتر جدید، دسترسی به اینترنت دارد یا خیر؟ سپس ویروس Flame تنها در صورتی‌که کامپیوتر دسترسی به اینترنت داشت، اطلاعات سرقت شده را به روی…
بیشتر بخوانید...