ویروس مصاحبه

ویروس مصاحبه

این ویروس در لباس فیلم مصاحبه به گوشی‌های اندرویدی حمله می‌کند!

فیلم مصاحبه شاید از نظر مفهومی ارزش بالایی نداشته باشد اما از نظر آزادی بیان و ایستادن مقابل هکرها باعث شد تا میلیون‌ها نفر از سراسر جهان از روش‌های قانونی و غیرقانونی این فیلم را دانلود کنند. به نظر می‌رسد دانلود غیرقانونی این فیلم برای…
بیشتر بخوانید...