ویروس فیلم مصاحبه

ویروس فیلم مصاحبه

این ویروس در لباس فیلم مصاحبه به گوشی‌های اندرویدی حمله می‌کند!

فیلم مصاحبه شاید از نظر مفهومی ارزش بالایی نداشته باشد اما از نظر آزادی بیان و ایستادن مقابل هکرها باعث شد تا میلیون‌ها نفر از سراسر جهان از روش‌های قانونی و غیرقانونی این فیلم را دانلود کنند. به نظر می‌رسد دانلود غیرقانونی این فیلم برای…
بیشتر بخوانید...