ویروس شعله

ویروس شعله

ویروس شعله چگونه آتش به جان رایانه‌ها می‌انداخت؟

هنگامی که حافظه USB ناقل به یک کامپیوتر دیگر متصل می شد، ویروس Flame فعال گردیده و کنترل می کرد آیا کامپیوتر جدید، دسترسی به اینترنت دارد یا خیر؟ سپس ویروس Flame تنها در صورتی‌که کامپیوتر دسترسی به اینترنت داشت، اطلاعات سرقت شده را به روی…
بیشتر بخوانید...