ویروس زیکا

ویروس زیکا

تماشا کنید: این بیلبورد در برزیل می‌تواند حشرات را جذب و نابود کند

احتمالاً شما هم درون خانه‌تان از روش‌های مختلفی برای دفع و نابودی حشرات استفاده می‌کنید اما ظاهراً برزیل برای جلوگیری از انتقال ویروس زیکا از طریق حشرات یک راهکار جالب را در خیابان‌ها به کار گرفته است.
بیشتر بخوانید...