ویران شدن خانه به دلیل اشتباه Google Maps

ویران شدن خانه به دلیل اشتباه Google Maps

تخریب کامل یک خانه به خاطر علامتگذاری اشتباه روی گوگل مپس!

شاید تاکنون اخباری در رابطه با نجات جان انسان‌ها را به لطف فناوری‌ها نوین شنیده باشید. حال در ادامه ما را در فارنت همراهی کنید تا داستان تخریب یک خانه مسکونی به خاطر علامت‌گذاری اشتباه روی گوگل مپس را مرور کنیم.
بیشتر بخوانید...