وزارت حمل و نقل آمریکا

وزارت حمل و نقل آمریکا

آمریکا می‌خواهد هر چه زودتر ماشین‌ها قادر به سخن گفتن با یکدیگر باشند

ذره‌ذره به کاهش تصادفات جاده‌ای، از طریق ترکیب قابلیت ارتباط ماشین‌های نزدیک به هم و خودروهای بدون سرنشین، نزدیک می‌شویم و حالا وزارت حمل‌ونقل آمریکا می‌خواهد که ماشین‌ها، قادر به صحبت کردن با یکدیگر باشند و در عین حال اصرار دارد که هرچه…
بیشتر بخوانید...