وای فای رایگان

وای فای رایگان

WiFi Map اپلیکیشنی برای دسترسی به پسورد مودم‌های وای‌فای در سراسر جهان!

اگر آبراهام مزلو می‌توانست در نظریه سلسله مراتب نیاز‌های انسانی خود تجدیدنظر کند، مسلماً وای‌فای را در پایین مثلث و دقیقاً بین نیازهای روانی و امنیتی قرار می‌داد.
بیشتر بخوانید...