واکسهال

واکسهال

جهت چراغ‌ خودروهای جنرال موتورز با جهت چشمان شما تغییر خواهند کرد!

تکنولوژی طی چند دهه‌ی اخیر به کمک ما آمده تا بتوانیم از طریق روش‌های نوین جاده‌ها را در شب روشن کنیم. علائم راهنمایی و رانندگی که در تاریکی شب می‌درخشند و یا چراغ‌های معابری که تنها در هنگام تشخیص خودرو شما روشن می‌شوند دو نمونه از بهترین…
بیشتر بخوانید...