وانت پیکاپ

وانت پیکاپ

تماشا کنید: یک وانت پیکاپ با بدنه‌ای از جنس یخ که می‌توانید با آن رانندگی هم کنید!

احتمالا شما هم وصف زمستان‌های سخت کانادا را شنیده‌اید! دمای همواره زیر صفر درجه در زمستان کانادا مطمئنا شرایط سختی برای مردم فراهم می‌اورد. تصور کنید که این موضوع چقدر می‌تواند برای باتری وسایل نقلیه دشوار باشد.
بیشتر بخوانید...