واردکنندگان تلفن همراه

واردکنندگان تلفن همراه

اغلب واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی بازداشت شدند

تقریباً تمامی واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی که مرتکب تخلف شده بودند به‌تازگی بازداشت شده تا در دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی تکلیف آن‌ها مشخص شود.
بیشتر بخوانید...