واحد تصویربرداری ماهوا‌ره‌ای گوگل

واحد تصویربرداری ماهوا‌ره‌ای گوگل

گوگل احتمالا بخش تصویربرداری ماهواره‌ای خود را می‌فروشد

گوگل فشارهای زیادی را برای فروش بخش تصویربرداری ماهوا‌ره‌ای خود تحمل می‌کرد، اکنون نیز یکی از مدیران ارشد آلفابت اصرار بر فروش بخش تصویربرداری ماهوا‌ره‌ای گوگل دارد.
بیشتر بخوانید...