هیستوگرام

هیستوگرام

آشنایی با هیستوگرام و گستره تونال در عکاسی

هیستوگرام به ما می‌گوید که آیا یک صحنه عکاسی از نظر ترکیب نور به درستی تصویر برداری شده است یا خیر، آیا نور در صحنه زننده و تند است و یا هموار و تخت و صاف و چه تغییرات و ویرایش‌هایی برای عکس گرفته‌شده مناسب است.
بیشتر بخوانید...