هیتلر

هیتلر

13 تئوری جالب و باورنکردنی در مورد هیتلر که همچنان بر سر زبان‌هاست!

آدولف هیتلر دیکتاتوری بود که ایده‌های دیوانه‌وارش و همچنین فلسفه‌اش از زندگی باعث شد تا کشورهای دنیا به سمت نابودی بروند و مردم زیادی در خلال جنگ کشته شوند. اما جز تفکرات نازی، آدولف هیتلر چه چیز دیگری در سر داشت؟
بیشتر بخوانید...