هواوی پی 8 لایت 2017

هواوی پی 8 لایت 2017

هواوی گوشی نوا لایت را معرفی کرد؛ پی 8 لایت 2017 با نامی دیگر!

کاملا مشخص است، تکلیف هواوی با نام‌گذاری گوشی‌هایش به درستی مشخص نیست  چرا که شاهد معرفی گوشی نوا لایت از جانب هواوی هستیم، این گوشی همان پی ۸ لایت نسخه ۲۰۱۷ است و تنها نامش تغییر کرده است.