هواوی پی‌10

هواوی پی‌10

هواوی پی 10 ممکن است در رنگ‌های سبز و بنفش عرضه شود

انتظار می‌رود هواوی پی ۱۰، حدود یک ماه دیگر جامه پرچمدار هواوی را بر تن کرده و وارد کارزار گوشی‌های پرچمدار شود، این امر باعث شده تا بازار شایعات هواوی پی ۱۰ داغ باشد و گفته می‌شود که ممکن است هواوی پی 10 در رنگ‌های سبز و بنفش عرضه شود.