هواوی و فولکس‌واگن

هواوی و فولکس‌واگن

همکاری هواوی و فولکس‌واگن برای اینکه گوشی‌های هوشمند و خودروها زبان یکدیگر را بفهمند!

بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، ممکن است در آینده‌ای نزدیک گوشی‌های هوشمند ساخت هواوی به اپلیکیشن هایی مجهز شوند که با آن بتوان خودروهای فولکس‌واگن را کنترل نمود.
بیشتر بخوانید...