زیردریایی کوچک

زیردریایی کوچک

ایلان ماسک یک زیردریایی کوچک برای نجات محبوس شدگان در غار در تایلند می‌سازد

مدیر عامل شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس یعنی ایلان ماسک همیشه به ارائه طرح‌های فراتصور شهرت داشته است؛ با این حال این بار در نظر دارد یک زیردریایی کوچک بسازد که بتوان از طریق آن محبوس شدگان در غاری در تایلند را نجات داد.