بایومتریک

بایومتریک

اثر انگشت را فراموش کنید؛ اسکن مغز در آینده پسورد شما خواهد بود!

مدتی است فرآیند تشخیص امنیتی کاربر رشد سریعی داشته است، در ابتدا تنها گذر واژه‌ها بودند که هویت اصلی کاربر را مشخص می‌کردند، چند سالی می‌شود که سنسورهای تشخیص اثر انگشت جای گذر واژه‌ها را گرفته‌اند، اخیرا نیز شاهد سنسورهای اسکن عنبیه چشم…