اپلیکیشن شیردهی

اپلیکیشن شیردهی

اپ‌نت: راهنمای شیردهی نوزاد Breastfeeding tracker

داشتن نوزاد برای هر مادری در ابتدا بسیار پرمسئولیت و دشوار است. با اپلیکیشن Breastfeeding trackerg به راحتی تمام برنامه‌های تغذیه و سایر فعالیت‌هایش را کنترل نموده و برای زمانتان برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهید. این اپ توسط شرکت Whisper Arts…