امنیت ملی

امنیت ملی

در آمریکا اگر گوشی شما شارژ نداشته باشد قادر به سوار شدن به هواپیما نخواهید بود

اگر قصد دارید به زودی به آمریکا پرواز کنید بهتر است مطمئن شوید که دستگاه‌های الکتریکی همراهتان دارای شارژ کافی است چون در غیر این صورت ممکن است پرواز را از دست بدهید.