آزمون مقاومت

آزمون مقاومت

تماشا کنید: شکنجه گوشی پوکوفون F1 با تیغ و شعله!

یک کاربر معمولی گوشی‌های هوشمند که نهایتاً گوشی از دستش بیفتد نمی‌تواند به صورت دقیق از سطح مقاومت آن گوشی مطلع شود اما افرادی در جهان وجود دارند که مستقیما به سراغ آزمایش ویژگی مقاومت گوشی‌ها می‌روند. با فارنت همراه باشید...

تماشا کنید: شکست اوپو فایند ایکس در آزمون مقاومت

این‌بار یک پرچم‌دار جذاب دیگر به زیر تیغ شبکه یوتیوب JerryRigEverything رفته تا مقاومت آن در برابر خم شدن، شعله و خط و خش مشخص شود. اما ظاهراً این‌بار اوپو فایند ایکس در این آزمون مقاومت سربلند بیرون نمی‌آید.