گوناگون

گوناگون

بزرگترین شتا‌ب‌دهنده دنیا دوباره راه‌اندازی می‌شود

شتاب دهنده "لارج هادرون کولايدر" با اين هدف ساخته شد تا شرايط جهان را در زمان وقوع انفجار بزرگ در مقياس کوچک‌تر شبيه‌سازي کند و به بسياري از پرسش‌هاي بنيادين درباره کيهان پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید...