نرم‌افزار

نرم‌افزار

شناسایی آپدیت غیرفعال‌کننده ویندوز7های غیرقانونی

مایکروسافت آپدیتی را به نام KB971033 با عنوان آپدیت شناسایی کننده ویندوز 7 غیرقانونی منتشر کرده است در این مطلب از فارنت نحوه در امان ماندن از این ترفند مایکروسافت و ادامه استفاده از ویندوز 7 آموزش داده‌ایم.