Philips Hue

Philips Hue

لامپ‌های هوشمند جدید Hue فیلیپس به خواب بهتر شما کمک می‌کنند

معمولاً نور را دشمن خواب می‌دانیم و سعی می‌کنیم در تاریکی مطلق بخوابیم اما گاهی برخی انواع خاص از چراغ خواب‌ها می‌توانند در واقع به خواب ما کمک کنند. فیلیپس به تازگی لامپ‌های هوشمند جدید Hue white balance را معرفی کرده که به همین منظور…