سنسورهای گوشی

سنسورهای گوشی

اپ‌نت: Sensoroid؛ از سنسورهای گوشی خود سردربیاورید!

بسیاری از کاربران گوشی‌های هوشمند نمی‌دانند گوشی‌هایشان مجهز به چه سنسورهایی بوده و این سنسورها به چه کاری می‌آیند! با Sensoroid می‌توانید لیست کامل سنسورها به همراه خروجی و عملکردشان را ببینید و از آن‌ها استفاده کنید.