دیوار

دیوار

پاسخ دیوار به ضرب‌الاجل 72 ساعته دادستان خراسان رضوی

روز گذشته گزارشی در برخی رسانه‌ها مبنی بر ضرب‌الاجل 72 ساعته دادستان خراسان رضوی به اپلیکیشن دیوار برای حذف برخی آگهی‌ها که آن را "هنجارشکنانه" توصیف کرده بود منتشر شد، حالا روابط عمومی دیوار پاسخی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.